Dişli Üretimi

Dişli Üretimi ve İmalatı

Sürekli değişen dişli üretim ortamında, en verimli ve hassas işleme yöntemlerini ve dişlileri seçmek çok önemlidir. Parçalar, üretim süreci ve parti boyutu, takım ve dişli üretimi yöntemi seçimini belirler.

Tipik olarak dişli üretimi, sıkı boyutsal toleransların elde edilmesinin zor olduğu yumuşak bir kılavuz çekme işleminde gerçekleşir. Sertleştirme aşamasının dikkatli bir şekilde hazırlanması, sert parçaların daha düzgün tornalanmasını ve ardından dişlilerin sert işlenmesini sağlar. Sert parça tornalamada öngörülebilir işleme ve iyi bir yüzey kalitesi kritik öneme sahiptir. Bütün bunlar düşük maliyetle birleştirilmelidir.

disli-üretimi

Elektrikli araçlara yönelik talepler, yeni şanzıman tasarımları, esneklik ve verimlilik nedeniyle dişli üretimi sektörünü önemli ölçüde değişecek. Odak, sıradan geleneksel dişli makinelerinden kayacak ve dişlilerin/kritik parçaların çok amaçlı işlenmesi norm haline gelecektir.

Sıyırma yöntemi, şekillendirme, broşlama ve kama haddelemenin yerini aldığı için bir dereceye kadar azdırma ile çalışacaktır.

cark-üretimi

Dişliler işlendikten sonra dişli üretimi şirketlerinde genellikle dişlilerin standart tolerans gereksinimlerine göre sınıflandırılırlar. Silindirik dişli sınıflandırmak için en yaygın kullanılan standart DIN 3962'dir ve farklı dişli parametreleri 1-12 arasında ölçülür ve sınıflandırılır. Müşteriye özel diğer standartlar da yaygındır, ancak DIN 3962 standardı ile aşağı yukarı aynı değerlendirme parametrelerini kullanırlar.

Dişli Üretimi ve Kalite

Kalite dereceleri genellikle bileşen gereksinimlerine göre belirlenir ve dişlinin uygulama alanına bağlıdır. İyi dişli kalitesi için diğer koşullar:

  • Yüksek Kaliteli Takımlar
  • Temas yüzeyini temizleyin
  • Minimum takım ve iş parçası salgısı
  • Kararlı bağlama ve hassas ve istikrarlı çalışma tezgah
Aselmak makina dişli ve çark üretimi olarak yukarıdaki tüm maddelere dikkat ediyor ve dikkatli şekilde üretim yapıyoruz.

İzmir Dişli Üretimi ve İmalatı

Basit bir şekilde dişli grubunu tabir etmek gerekirse, hareketi ve gücü iletmek için başka bir dişli parçaya veya makine parçası ile kenetlenen bir mekanizmada kullanılan mekanik bir parçadır diyebiliriz. Günümüzde birçok dişli çeşidi vardır. Bu dişliler birçok sektörde ve makinelerde kullanılmaktadır. Gelin birlikte dişli çeşitleri ve kullanım alanlarını inceleyelim.

Düz Dişli Üretimi ve İmalatı

Sektörde en yaygın bir şekilde kullanılan dişli modeli hangisidir diye soracak olursak bunun cevabı muhtemelen düz dişli en fazla kullanılan dişli çeşidi olacaktır. Düz dişliler aşağıdaki görselden de anlayacağınız üzere dairesel bir gövdenin üzerine dişli miline paralel olacak şekilde kesilmiş ve yerleştirilmiş düz dişlerden oluşmaktadır. Bu dişliler hareketi ve gücü iletmek için sektörde oldukça fazla kullanılmaktadır. Ayrıca düz dişli sektörde silindirik alın dişli olarak da geçmektedir.

disli-üretimi

Düz dişli modelleri tasarımın sadeliği sebebiyle diğer dişli modellerine göre üretimi bir nebze daha kolaydır. Dezavantajı ise gürültü çalışırlar.


Helis Dişli Üretimi ve İmalatı

Helis dişli çeşidimiz düz dişliye göre daha sessiz, dirençli ve dayanıklıdır. Hareket ve kuvveti bir eksenden diğerine yakın mesafede (paralel, dikey ve açısal) iletmek için kullanılan mekanik parçalardır. Düz dişlinin hareketi nedeniyle, diş yüzeyleri düz bir çizgide birbiriyle temas ederek dişlide gürültünün yanı sıra hareket ve kuvvet aktarımı sırasında vuruntuya neden olur. Dişlilerde vuruntu ve gürültüyü önlemek için dişliler helis şeklinde yapılmıştır. Diş yönleri, diş eksenine sağa ve sola eğim verilerek oluşturulur. Böylelikle helis dişli daha sessiz ve dirençli olmaktadır.

helis-disli-üretimi

Helisel dişlerin açısal tasarımı, dişli çiftleri arasındaki bağlantıyı düz dişliden farklı kılar. Tam olarak eşleşen helisel dişliler birbiriyle temas ettiğinde, tüm dişleri bir kerede kullanmak yerine, ilgili dişler arasındaki temas derecesi kademeli olarak artırılır. Bu kademeli bağlantı, anlarda daha az darbe yükü ve daha sorunsuz, daha sessiz çalışma sağlar. Ayrıca bu dişliler, daha yüksek yük taşıma kapasitelerine rağmen düz dişlilerden daha az verimli çalışır.Konik Dişli Üretimi ve İmalatı

konik-disli-üretimi

Konik dişliler, endüstride tahrik sistemlerinin bir parçası olarak yaygın olarak kullanılmaktadır ve 90 derecelik kuvvet aktarımının gerekli olduğu uygulamalarda kullanılan dişli türüdür. Konik dişli 90 derecelik bir saptırıcı olarak kullanılır.Diğer yönde tek yönlü kuvvet uygulanır. Yatay veya dikey olarak, kullanım moduna bağlı olarak farklı açılarda çalışabilirler. Konik dişlilerin kendi içerisinde 2 çeşidi bulunmaktadır. Bunlar; düz konik dişli ve spiral konik dişli, gönye dişli ve hipoid dişlidir.


Düz Konik Dişli Üretimi ve İmalatı

düz-koik-disli-üretimi

Düz konik dişliler, genellikle kesik bir uca sahipmiş gibi görünüyor olsada yuvarlak bir koni şeklindedir. 90 derece konik dişli, 5 derece konik dişli, 60 derece konik dişli, 120 derece konik dişli gibi düz konik dişliler, yükün orta düzeyde olduğu ve dişli çalışma gürültüsünün düşük olduğu dişli çalışma ortam dişlerinde 1000 rpm'ye kadar dişli dönüş hızında tercih edilir. Düz konik dişliler gemiler, inşaat makineleri konik dişlileri, tarım makineleri konik dişlileri, vinç konik dişlileri, redüksiyon konik dişlileri, matbaa makinesi dişlileri ve diğer dişli türleri gibi birçok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır.


Spiral Konik Dişli Üretimi ve İmalatı

spiral-konik-disli-uretimi

Spiral konik dişliler, düz konik dişlilere göre daha aşamalı diş kavramasına sahiptir. Bu aşamalı kavrama, açılı ve kavisli dişlerle temas ettirilerek elde edilir. Bu tasarım, özellikle yüksek açısal hızlarda titreşimi ve gürültüyü önemli ölçüde azaltır. Helisel dişliler gibi, spiral konik dişli de sağ ve sol açılı dişlerle üretilir. Bu dişliler daha karmaşıktır ve imal edilmesi daha zordur. Bu nedenle daha pahalıdır. Ancak çalışma sırasında düz konik dişliye göre daha fazla güç, daha sessiz çalışma ve daha düşük gürültü sağlar. Bu sebeple de birçok şirket spiral konik dişli kullanmaktadır.

Gönye Dişli Üretimi ve İmalatı

gönye-dişli-üretimi

Gönye dişliler, eşleştirildiğinde 1:1 dişli oranına sahip konik dişlilerdir. Bu dişli oranı, aynı sayıda dişe sahip iki gönye dişlinin eşleştirilmesinin bir sonucudur. Bu tip konik dişliler, hızın sabit kalacağı sadece dönüş ekseninde değişiklikler gerektiren uygulamalarda kullanılır.


Hipoid Dişli Üretimi ve İmalatı

hipoid-dişli-üretimi

Başlangıçta otomotiv endüstrisi için geliştirildiler. Hipoid dişliler, daha önce bahsedilen tiplerden farklı olarak paralel olmayan ve kesişmeyen bir eksen konfigürasyonundadır. Hipoid dişliler, sarmal konik dişliler gibi kavisli ve açılı dişlere sahiptir. Bu, dişlilerin üretimini zorlaştırırken, mukavemetlerini de arttırır. Bu dişlileri sarmal konik dişliler ile sonsuz dişli mekanizması arasındaki bir köprü olarak düşünebiliriz. Genellikle yüksek torkun önemli olduğu kamyon diferansiyellerinde bulunur.Sonsuz Vida Dişli Üretimi ve İmalatı

sonsuz vida dişli Üretimi

Bu dişliler, birbirine 90 derece yönlendirilmiş paralel olmayan, kesişmeyen şaftlara sahip bir sonsuz vida ve dişliden oluşur. Sonsuz vida, V-tipi dişli bir vidaya benzer.Ancak dişlinin ilgili kısmı düz dişliye benzer. Sonsuz vida kısmı karakteristik olarak, sonsuz vida dişlisini süren tahrik bileşenidir. Sonsuz vidanın ve dişlinin birbirine geçmesi, kayma ve yuvarlanma eylemlerinin bir kombinasyonudur. Ancak yüksek indirgeme oranlarında kayma teması baskındır. Bu kayma aksiyonu, sonsuz dişlilerin rantabilite(verimlilik) oranını yüzde 30 ile 50 arasında sınırlayan sürtünme ve ısıya neden olur. Sürtünmeyi ve oluşan ısıyı en aza indirmek için sonsuz vida dişli modellerinde vida ve dişli farklı metallerden yapılır. Örneğin vida, sertleştirilmiş çelikten ve dişli de bronz veya alüminyumdan yapılabilir. Böylelikle daha fazla verim alınabilecektir.

Dürüst ve güvenilir hizmetler mi arıyorsunuz ?

1992'den beri Aselmak Makina hizmetinizde!